Prístroje pre vyhľadávanie  káblov v stenách, lokalizáciu a trasovanie podzemných vedení ako sú káble, potrubia a pod. a detektory káblových porúch.

Zobrazené všetky 2 výsledky