Merač zemného odporu a rezistivity pôdy – Sonel MRU-30 Leave a comment

Sonel MRU-30, link do e-shopu:
https://meraciatechnika.sk/produkt/mru-30-merac-zemnych-odporov/

Meranie zemného odporu je proces, ktorý si od revízneho technika vyžaduje oveľa viac úsilia ako pri iných meraniach súvisiacich s ochranou pred zásahom elektrickým prúdom. Preto akékoľvek uľahčenie merania, ktoré pomôže vykonať test správne a skráti dobu jeho trvania, je veľkým prínosom.

Vo veľkej rodine meračov zemného odporu, vyrábaných spoločnosťou Sonel SA, nájdeme riešenia, ktoré v zásade pokrývajú všetky dostupné metódy merania. Doteraz bol vzťah medzi funkčnými vlastnosťami a cenou taký, že najlacnejšie merače používali len troj-pólovú metódu merania. A naopak merače, ktoré ponúkali viaceré metódy merania, boli veľmi drahé.
Priestor medzi týmito možnosťami určite zaplní nový, cenovo veľmi prijateľný, avšak komplexný merač Sonel MRU-30 od Sonel SA.

Sonel MRU30Obr. 1 Merač Sonel MRU-30 so štandardným príslušenstvom

Nový, funkčný dizajn

Prvá vec, ktorú si na novom prístroji Sonel MRU-30 užívatelia určite všimnú, je nový dizajn krytu. Jeho zjednodušenie umožnilo zmenšiť jeho rozmery, no zároveň spĺňa podmienky ochrany kategórie IP65. Merač je odolný voči prachu a striekajúcej vode zo všetkých strán, čo je bez pochýb užitočné vylepšenie – hlavne, ak sa s prístrojom pracuje v teréne. V tomto prevedení význam slov ergonomické a jednoduché ovládanie získavajú nový význam. Jeho kryt z dvoch komponentov s tvarovanými bočnými držadlami umožňuje bezpečne držať merač v oboch rukách. Všetky meracie funkcie sú dostupné priamo cez ovládacie tlačidlá. Prechádzanie cez menu je sekvenčné a zvolená funkcia je zvýraznené jasnou LED diódou.

Sonel MRU 30

Obr. 2 Predný panel merača Sonel MRU-30 (funkcie 2p, 3p, 4p atď. – LED diódy znázorňujú vybranú funkciu).

Funkcie merania

Ako sme už uviedli v úvode, napriek svojej nízkej cene má merač výrazne viac funkcií merania, než iné lacnejšie modely od Sonel SA.
Merač Sonel MRU-30 využíva väčšinu zaužívaných metód merania zemného odporu bleskozvodov:

 • meranie zemného odporu dvoj-, troj- a štvorpólovou metódou (2p, 3p, 4p),
 • meranie metódou 3p a pomocných klieští (viacnásobné uzemňovacie systémy),
 • meranie metódou dvoch klieští (ochranné viacnásobné uzemňovacie systémy – bez vzájomného podzemného prepojenia).

V niektorých prípadoch metóda dvoch klieští umožňuje meranie zemného odporu bez použitia pomocných zemniacich sond.
Funkcie prístroja dopĺňa možnosť merania:

 • rezistivity pôdy (Wennerova metóda),
 • kontinuity ochranného vodiča a vyrovnávacích spojov využitím prúdu (200 mA) s funkciou automatického nulovania odporu meracích vodičov (v zmysle normy EN 61557-4),
 • unikajúcich striedavých prúdov s doplnkovými kliešťami (pri trojpólovej metóde 3p + kliešte a pri dvojpólovej metóde),
 • rušivého napätia.

Merač je tiež vybavený veľmi užitočnými funkciami:

 • meranie odporu pre pomocné elektródy RS a RH,
 • meranie rušivého napätia,
 • meranie aj pri prítomnosti rušivého napätia v sieťach s frekvenciou 50 Hz a 60 Hz,
 • výber maximálneho použitého testovacieho napätia (25 V a 50 V),
 • zadávanie vzdialenosti medzi elektródami pre rezistivitu v metroch (m) a stopách (ft),
 • pamäť pre 990 meraní (10 pamäťových bánk po 99 údajov),
 • vlastná kalibrácia meracích klieští,
 • prenos údajov do počítača (USB),
 • zobrazenie úrovne nabitia batérie.

Zabudovaný akumulátor NiMH 9,6V 2Ah je inovatívnym riešením pre tento druh prístroja.
Kapacita plne nabitého zabudovaného akumulátora:
– 3000 meraní Rcont (1Ω,  2 merania za minútu)
– 2000 meraní Re (10Ω, 2 merania za minútu)
V prípade vybitia akumulátora je možné použiť pre jeho nabitie aj adaptér 12V (autonabíjačku) (voliteľné príslušenstvo).
Toto príslušenstvo teda umožňuje aj dlhšie meranie v teréne.
Merač Sonel MRU-30 je vybavený dvojitou izoláciou podľa noriem EN 61010-1 a EN 61557 a patrí do meracej kategórie CAT III 300 V v zmysle normy EN 61010-1.
Ako sme uviedli vyššie, jeho kryt spĺňa podmienky vodotesnosti úrovne IP65 podľa normy EN 60529.

Sonel MRU 30
Obr. 3 Merač v pevnom textilnom puzdre, vyrobenom pre pohodlnú prácu bez vyberania prístroja.
(štandardné príslušenstvo)

Možnosti použitia

Vzhľadom na rozsiahle možnosti merania má prístroj široké možnosti využitia. Meranie metódami 3p a 4p je možné použiť pri otvorených zemných spojeniach, meranie dvomi kliešťami je možné využiť tam kde je potrebné a možné merať zemný odpor bez rozpojenia testovacích spojov. Merač je tak ideálny na testovanie rodinných domov a väčších obytných domov, ako i priemyselných závodov či energetických zariadení.
Metódy merania jednými a dvomi kliešťami môžu značne urýchliť jednotlivé testovanie viacnásobných uzemňovacích systémov. Elektrické vedenia vo výške, ochranné bleskozvodné systémy alebo iné uzemňovacie systémov z viacerých bleskozvodov je však fyzikálne možné merať kliešťami len, ak nie sú spolu prepojené pod zemou.
Zaujímavou funkciou je meranie rezistivity pôdy pomocou Wennerovej metódy. Týmto meraním je možné určiť hĺbku pôdy, v ktorej je najnižšia hodnota rezistivity pôdy. Táto informácia je potrebná pre projektantov a staviteľov uzemňovacích systémov, keďže vedie k výraznému zníženiu nákladov na materiál a úspore času pri zhotovení uzemňovacieho systému. Meranie rezistivity pôdy je často potrebné pre určenie potrebnej rezistencie pre navrhovaný uzemňovací systém.

Sonel MRU 30
Obr. 4 Brašňa so štandardným obsahom

Príslušenstvo

Napriek výhodnej cene je v štandardnej výbave prístroja veľa užitočného príslušenstva.
Samotný merač má svoje špeciálne puzdro, ktoré bolo vyrobené tak, aby sa do merača dali zapojiť káble bez potreby vybratia merača z puzdra.

Merač spolu s týmto puzdrom je možné vložiť do väčšej tašky (brašne), v ktorej sa dá prenášať prístroj spolu s príslušenstvom.
V taške sú dve zemniace sondy (elektródy) s dĺžkou 30 cm, cievka s 25-metrovým káblom a cievka s 50-metrovým káblom, meracie káble o dĺžke 1,2 m a 2,2 m, merací hrot, krokosvorka, USB kábel na prenos údajov, nabíjačka na 230V a uťahovacia svorka na spojenie merača s uzemňovacím systémom (novinka medzi lacnejšími modelmi). Táto svorka zabezpečí dobrý kontakt s uzemňovacím systémom. Je možné ju použiť aj na spojenie s veľmi skorodovaným alebo nafarbeným uzemňovacím systémom. Ostrá zaťahovacia skrutka zaistí bezproblémové prekonanie prechodového odporu.
K tomuto prístroju je možné tiež dokúpiť dvoje meracie kliešte (C-3 a N-1) pre meranie zemných odporov bez rozpojenia zemniča a tým získať plnohodnotný, profesionálny merač zemného odporu za prijateľnú cenu.

Pre ďalšie informácie o prístroji Sonel MRU-30, alebo iných prístrojov zn. SONEL, prosím navštívte našu webovú stránku, www.meraciatechnika.sk,
alebo nás kontaktujte na tel.č. +421 (0) 32/642 0909.

MERaTEST s.r.o.
Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.)

916 01 Stará Turá
Tel.: 032/642 0909
Mob.: 0903 533 859
web: www.meraciatechnika.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

7 + 1 =