Séria luxmetrov LXP od výrobcu SONEL S.A. – vyššia presnosť a nová funkcionalita Leave a comment

Spoločnosť Sonel S.A. uviedla na trh sériu troch nových meračov osvetlenia.
Prvý z nich s označením LXP-2 je priamy nástupca obchodne veľmi úspešného a spoľahlivého luxmetra LXP-1.

Obr. 1 Merač osvetlenia LXP-2, výrobca SONEL S.A.

LXP-2 svojimi parametrami a funkciami plne uspokojí potreby užívateľov na meranie osvetlenia napr. rôznych pracovísk a iných prevádzkových priestorov. Pre tých, ktorí vyžadujú presnosť merania na oveľa vyššej úrovni, napríklad pri meraní intenzity svetla na únikových cestách, kde sa vyžaduje presnosť na úrovni 0,5 lx, výrobca Sonel SA vyvinul dva nové prístroje, LXP-10B v triede  B  s  rozlíšením  0,01  lx  a LXP-10A v triede A s rozlíšením 0,001 lx, teda s veľmi vysokou presnosťou merania.

Obr. 2 Merač osvetlenia LXP-10A(B), výrobca SONEL S.A.

Jedna z najdôležitejších predností luxmetrov zn. Sonel je, že všetky prístroje novej série majú v príslušenstve priamo od výrobcu vypracovaný kalibračný certifikát s nameranými hodnotami.

Externé meracie sondy luxmetrov, majú vstavanú svetlo-citlivú kremíkovú fotodiódu a filter so spektrálnou citlivosťou. Parametre fotodiódy sú kosínovo korigované na CIE fotopickú krivku. Externá sonda je s prístrojom prepojená káblom dĺžky 1,5 m.

Merače LXP-10B(A) tiež umožňujú bezdrôtový prenos dát do PC pomocou voliteľného rádiového adaptéra OR-1.

Obr. 2 OR-1 prijímač pre rádiový prenos údajov

Najdôležitejšie vlastnosti nových luxmetrov série LXP:

 • Meranie intenzity osvetlenia s rozlíšením:
  LXP-2 … 0,1 lx (0,01 fc)
  LXP-10B … 0,01 lx (0,001 fc)
  LXP-10A … 0,001 lx (0,0001 fc).
 • Vysoká presnosť a rýchla
 • Vzorkovanie 1,3x / 1 sek.
 • Funkcia Data-Hold pre zadržanie poslednej nameranej hodnoty na displeji
 • Automatické nulovanie
 • Nie je potrebný korekčný prepočet faktorov pre rôzne zdroje svetla, vďaka veľmi dobrej a širokej spektrálnej citlivosti snímača.
  Toto zaručuje správne meranie intenzity osvetlenia bez ohľadu na povahu zdroja
 • Funkcia zapamätania maximálnej a minimálnej nameranej hodnoty MAX / MIN
 • Režim relatívnej hodnoty REL
 • Funkcia Peak-Hold pre zachytenie špičiek svetelného impulzu s dobou trvania dlhšou ako 0,1 sek. (0,4 sek. pre LXP-2) a pritom menšou ako 1 sekunda.
 • Možnosť výberu meranej veličiny v Lux alebo FC (foot-candela).
 • Automatické vypnutie po 5, 10, 15 minút, alebo trvale zapnuté.
 • Ľahko čitateľný, veľký a podsvietený LCD
 • USB výstup na komunikáciu s PC
 • Prenos dát aj bezdrôtovým spojením pomocou voliteľného adaptéra OR-1 (len pre typy LXP-10B, LXP-10A).
 • Meracie rozsahy: LXP-2 … štyri; LXP-10B … päť; LXP-10A … šesť.
 • Pamäť výsledkov (prezeranie na displeji, alebo v PC): LXP-2 … 99 miest, LXP-10A a LXP-10B … 999 miest
 • Zabudovaný záznamník (datalogger) na 16000 hodnôt (prezeranie len v PC).

Po zapnutí, prístroj vždy začne merať v automatickom režime, takže nie je nutné manuálne nastavovať merací rozsah. Funkciu Auto-rozsah je možné kedykoľvek vypnúť a prejsť na manuálne nastavovanie rozsahov. Prístroj zobrazuje nameranú hodnotu intenzity svetla na veľkom LCD displeji. Vzhľadom k vysokej citlivosti fotodiódy zobrazená hodnota nemusí byť stabilná, preto je potrebné zamedziť pohybu sondy, aby sme udržali stálosť podmienok merania. Ak je potrebné aktuálny výsledok zapísať do pamäte, jednoducho sa stlačí tlačidlo ENTER / MEM.


Obr. 3 Meranie osvetlenia na pracovisku.

Nové luxmetre série LXP výrobcu SONEL S.A. skvele vypĺňajú medzeru na trhu a uspokojujú dopyt po cenovo prijateľných, vysoko presných a kalibrovaných luxmetroch. Pri všetkých týchto prístrojoch nie je nutné často zdĺhavo a finančne náročne zabezpečovať kalibračný certifikát. Užívateľ tak môže ihneď po dodaní prístroja prevádzať audity, revízie a iné meracie práce, pri ktorých sa vyžaduje dokladovanie merania kalibračným certifikátom.

Pre viac informácií ohľadom prístrojov zn. SONEL, prosím navštívte našu webovú stránku, www.meratest.sk, alebo nás kontaktujte na tel.: +421 (0)32 642 0909, +421 903 533 859.

MERaTEST s.r.o.
Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.)

916 01 Stará Turá
Tel.: 032/642 0909
Mob.: 0903 533 859
web: www.meratest.sk
web: www.meraciatechnika.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

6 + 4 =